Bogor, 01 Oktober 2023 – Peletakkan batu pertama dalam pembangunan Ruang Serbaguna dan Masjid Al-Izza SMK Pembangunan.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah tercurahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa masih istiqomah dijalanNya. Amin..

Alhamdulillah dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana tempat ibadah bagi semua warga sekolah di SMK Pembangunan, kami memulai melaksanakan pembangunan Masjid Al-izza dengan peletakan batu pertama pada, tanggal 01 Oktober 2023.

Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Masjid Al-Izza SMK Pembangunan ialah untuk menyediakan sarana ibadah yang lebih layak, nyaman dan memadai sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya untuk seluruh warga SMK Pembangunan, Tujuan utama ialah mencari ridho Allah SWT, dengan cara Meningkatkan Karakter spiritual yaitu keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia sesuai profil pelajar pancasila

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang sudah berpartisipasi memberikan dukungan pembangunan ini. Semoga keberkahan Allah terus menyertai ibu bapak.

Mohon doa restu semoga Allah mudahkan pembangunan ini, diberikan kelancaran mulai awal sampai akhir. Amin..

Admin

SMK Pembangunan
Jl. Raya Pajajaran No. 63 Bogor

https://www.instagram.com/smk.pembangunan/

Contact Person: 081387187883